Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Pendidikan>Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam

Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam

oleh: penulissuksesssss     Pengarang : hafid
ª
 
Tentang kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Toumy yang di kutip
oleh H.M Chabib Thoha, memberikan kurikulum pendidikan agama
dengan ciri-ciri khusus sebagai berikut:
1) Menonjolkan tujuan dan akhlaqul karima, baik dalam tujuan
pegajaran, materi dan cara pelaksanaanya
2) Cakupannya meluas dan menyeluruh, baik ditinjau dari aspek
jasmaniyah, psikologi maupun spritual
3) Adanya keseimbangan antara syariat dengan ilmu akliyah.
4) Kurikulum yang memperhatikan tujuan-tujuan masyarakat yang
realitis, mencakup penghidupan dan bertitik tolak dari ke-Islaman
yang ideal, seperti merasa bangga menjadi umat Islam.
5) Kurikulum tidak bertentangan dengan konsep-konsep Islam, mengacu
pada kesatuan Islam, dan selaras dengan integrasi psikologi yang
Allah ciptakan untuk menusia serta selaras dengan kesatuan
pengalaman yang diberikan kepada anak didik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Diterbitkan di: 07 Februari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.