Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Penegerian Madrasah

oleh: jayaatulisss     Pengarang : m husni
ª
 
Penegerian Madrasah
Perhatian madrasah untuk meningkatkan pembinaan madrasah melalui
peningkatan status kelembagaan dilakukan dengan menerikan sekolah rakyat
Islam (SRI) menjadi madrasah ibtidaiyah negeri sebanyak 235 pada tahun 1962.
berdasarkan keputusan Menteri Agama 104 tahun 1962 madrasah tersebut semula
berasal dari SRI yang diasuh oleh pemerintah daerah kemudian diserahkan
kepada kementeria agama pada tahun 1959, yaitu: (1) 205 yang diasuh oleh
pemerintah daerah Aceh; (2) 19 buah dari daerah keresidenan Lampung; (3)
dari keresidenan Surakarta.
Penegerian madrasah tsanawiyah swasta dan madrasah alaiyah swasta
dilakukan pada tahun 1967 berdasarkan keputusan Menteri Agama No.80 Tahun
1967 dengan nama madrasah tsanawiyah agama islam negeri (MTsAIN) dan
madrasah aliyah agama Islam negeri (MAAIN). Pada tahun 1970 keluar
keputusan Menetri Agama No. 213 Tahun 1970 yang mengatur penghentian
penegerian sekolah/madrasah swasta. Pada saat itu MIN telah berjumlah 358
buah, MTsAIN 182 buah, MAAIN 42 buah.
Pada tahun 1978 terjadi lagi restrukturisasi madrasah melalui keputusan
Menteri Agama No. 15, 16, 17 Tahun 1978 yang berisi di samping pengubahan
jumlah madrasah negeri juga perubahan nama madrasah yaitu MTs AIN menjadi
MTsN dan MAAIN menjadi MAN. Pada tahun berikutnya terjadi lagi penegerian
madrasah yang dimulai pada tahun 1991 dengan keputusan menteri Agama No.
137 tahun 1991, No.244 Tahun 1993, dan No. 151a Tahun 1995 ditambah lagi
dengan terjadinya alih ungsi PGAN menjadi MAN dengan keputusan Menteri
Agama No. 42 Tahun 1992 maka jumlah madrasah ini sampai dengan tahun 1999
adalah MIN 1435 buah, MTsN 1141 buah, dan MAN 553 buah
Diterbitkan di: 15 Januari, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.