Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Suffix

oleh: rainbowrose    
ª
 

A. Pengertian Suffixes

1. Suffixes

Suatu akhiran (Suffixes) adalah suatu bagian kata yang ditambahkan di akhir suatu kata atau bagian yang disebut base (kata dasar) untuk membentuk suatu kata baru. Suatu akhiran berkaitan erat dengan tata bahasadan secara umum ditambahkan kepada hampir setiap kata dari suatu golongan, tergantung kepada kepada aturan-aturan yang dapat ditetapkan. Sebagai contoh, kita mempunyai akhiran –er dan akhiran –est yang ditambahkan kepada kata sifat yang terdiri atas satu atau dua suku kata untuk membentuk comparative dan superlative.

2. 2. Bentuk-Bentuk Suffixes (akhiran)

2.1. Bentuk Comparative dan Superlative

a. Comparative

Bentuk comparative mengungkapkan bahwa kata benda yang disebut itu mempunyai kualitas melebihi beberapa objek yang lain.

Contoh :

- Henry is taller than John. (Comparative)

b. Superlative

Bentuk superlative mengungkapkan bahwa satu objek mempunyai tingkat kualitas yang paling besar dalam suatu himpunan.

Contoh :

- Henry is the tallest boy in the class. (Comparative)

Terdapat beberapa kata sifat (Adjective) yang karenanya tidak mempunyai bentuk comparative dan superlative. Kata-kata sifat ini seperti unique dan ultimate yang pengertiannya menunjuk pada objek tunggal. Bila suatu benda dikatakan unique (hanya satu di antara jenisnya), maka logikanya tidak pernah menjadi more unique atau most unique.

Pembentukan Kata Sifat Comparative dan Superltive dengan cara penambahan akhiran –er (comparative) dan akhiran –est (Superlative). Jenis-jenis sifat ini membuat bentuknya menjadi comparative dan superlative dengan menambahkan akhiran-akhiran pada hampir semua kata sifat yang terdiri atas satu suku kata dan kata sifat yang terdiri atas dua suku kata.²

Contoh :

Comparative

Superlative

Louder

Loudest

Thinner

Thinnest

2.2. Akhiran –y

Kata benda yang ditambah akhiran –y mempunyai arti :”penuh, ditutupi, mempunyai, seperti”.

Contoh :

Kata dasar

Akhiran –y

contoh

air

airy

an airy room

Bump

Bumpy

a bumpy road

2.3. Akhiran –full, -less

Kata-kata yang ditambahkan akhiran –ful atau –less artinya : “mempunyai atau kurang”,

Contoh :

Kata dasar

-full

-less

Care

Careful

Careless

Fear

Fearful

Fearless

2.4. Akhiran –al, -ial

Kata sifat yang berakhiran –al atau –ial artinya :”berkenaan dengan, sesuai dengan”.

Contoh :

Accident

Accidental

Colony

Colonial

Culture

Cultural

2.5. Akhiran –ish

Kata sifat yang berakhiran –ish artinya : “ memberi kesan, menyerupai”.

Contoh :

Kata benda

Kata sifat yang terbentuk

Boy

Boyish

Fever

Feverish

2.6. Akhiran –ly

Kata sifat yang berakhiran –ly, artinya : “persamaan dalam penampilan, sikap”.

Contoh :

Friend

Friendly

Mother

Motherly

Day

Daily

Diterbitkan di: 05 Desember, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.