Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Ilmu Sosial>Pendidikan>Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

oleh: Aamprogresif     Pengarang : NOVI ROMAWATI
ª
 

Menurut Mahmud Yunus bahwa inti pokok ajaran Islam meliputi masalah
Keimanan (aqidah), masalah Keislaman (syariat), dan masalah Ihsan (akhlak). Tiga
inti pokok ajaran ini kemudian dijabarkan dalam bentuk rukun Iman, rukun Islam dan
Akhlak. Dari ketiganya lahirlah beberapa keilmuan agama yaitu ilmu tauhid, ilmu
fiqh, dan ilmu akhlak.
Ketiga kelompok ilmu Agama itu kemudian dilengkapi dengan pembahasan
dasar hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits, serta ditambah lagi dengan sejarah
Islam (tarikh), sehingga menurut Mahmud secara berututan adalah :
a. Ilmu Tauhid / Keimanan
Ilmu Tauhid ini meliputi rukun iman yaitu Iman kepada Allah, Iman kepada
Malaikat, Iman kepada Kitab-kitab Allah, iman kepada Rosul , iman kepada hari
akhir dan iman kepada Taqdir.
b. Ilmu Fiqh
Ilmu fiqh ini meliputi : thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan umroh, muamalah,
mawaris, munakahat, hudud, jinayat, jihad dan aqdhiyah
c. Al-Qur’an
d. Hadits
e. Akhlak meliputi : akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rosul, akhlak kepada
orang tua, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada teman (sesama) dan akhlak
kepada lingkungan hidup.
f. Tarikh Islam.
Ruang lingkup pembahasan tergantung pada jenis lembaga pendidikan yang
bersangkutan, tujuan dan tingkat kemamapuan anak didik sebagai konsumen.
Diterbitkan di: 16 Februari, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    MAKALAH RUANG LINGKUP PAI Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.