Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Makna keadilan

oleh: oxlay    
ª
 
Keadilan merupakan suatu hasil pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat intenasional.

Keadilan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan. Keadilan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan norma-norma, baik norma agama maupun hukum. Keadilan ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberi sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.

Untuk membina dan menegakkan keadilan kita sebaiknya mengetahui berbagai aturan yang tercermin dalam berbagai teori. Ada tiga orang filsuf terkenal yang mengemukakan teorinya mengenai keadilan tersebut. Ketiga filsuf itu adalah Aristoteles, Plato dan Thomas Hobbes.

Teori keadilan menurut Aristoteles
Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan Aristoteles adalah sebagai berikut:
a. Keadilan komutatif. Keadilan secara komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang dilakukannya.
b. Keadilan distributif. Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukannya.
c. Keadilan kodrat alam. Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
d. Keadilan konvensional. Keadilan secara konvensional adalah keadilan apabila seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
e. Keadilan menurut teori perbaikan. Perbuatan adil menurut teori perbaikan apabila seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Teori keadilan menurut Plato
Dalam teorinya, plato mengemukakan dua jenis keadilan. Kedua jenis keadilan itu adalah:
a. Keadilan moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
b. Keadilan prosedural. Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan.

Teori keadilan menurut Thomas Hobbes
Suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

Mengenai teori keadilan ini, Notonegoro menambahkan keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Diterbitkan di: 31 Juli, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    berikan 3 contoh keadilan yang didasarkan pada ketentuanhukum menurut notonegoro Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang di maksud dengan keadilan kodrat alam ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    Keadilan yang bersumber pada hukum alam atau kodrat alam. Contoh: Jakarta banjir sedangkan puncak tidak banjir, penduduk jkt jgn menuntut keadilan, karena sudah hukum alam air mengalir ke tempat yg lebih rendah. 19 Nopember 2013
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    1.makna keadilan legal serta pencetus teori tersebut ?? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    Renz Joshua L. Lampasa Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    berikan tiga contoh keadilan yang didasarkan pada ketentuan hukum menurut NOTONEGORO! Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    kata keadilan lebih menekankan pada tindakan tang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, berikan penjelsan! Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    keadilan menurut para ahli ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    ahli apaan ne,ahli kitab,ahli agama,ahli politik,ahli filosofi ?? 05 Oktober 2013
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    contoh-contoh keadilan yg menurut Aristoteles ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    Liat aja di kehidupan lw sehari2,gitu aja kok ribet !! :v 05 Oktober 2013
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.