Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Seni & Humaniora>Ilmu Agama>Ahli Tafsir Yang Terkenal Dari Kalangan Tabi'in

Ahli Tafsir Yang Terkenal Dari Kalangan Tabi'in

oleh: AbuUbaidillah     Pengarang : Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin
ª
 
Tabi'in yang masyhur dalam hal tafsir Al Qur'an banyak jumlahnya, di antara mereka :
1. Penduduk Mekkah, yaitu murid-murid Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma seperti Mujahid, Ikrimah, dan 'Atha bin Abi Rabah.
2. Penduduk Madinah, yaitu murid-murid Ubay bin Ka'b seperti Zaid bin Aslam, Abul 'Aliyah, dan Muhammad bin Ka'b Al Qurdhi.
3. Penduduk Kufah, yaitu murid-murid Ibnu Mas'ud seperti Qatadah, Alqamah, dan Asy Sya'bi.
Biografi dua orang di antara mereka :
1. Mujahid
Nama beliau adalah Mujahid bin Jabr Al Makky, maula As Saib bin Abi Saib Al Makhzumi. Lahir pada tahun 21 H. Beliau belajar tafsir Al Qur'an dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari beliau bahwa beliau berkata,"Saya menyodorkan mushaf Al Qur'an kepada Ibnu Abbas tiga kali dari Al Fatihah sampai akhir Al Qur'an. Saya menghentikan beliau pada setiap ayat dan bertanya kepada beliau tentang ayat itu."
Sufyan Ats Tsaury rahimahullah berkata,"Jika datang kepadamu tafsir dari Mujahid, maka itu cukup bagimu."
Imam Asy Syafi'i dan Al Bukhari juga berpegang kepada tafsir beliau. Seringkali tafsir beliau dinukil oleh Imam Al Bukhari dalam kitab shahihnya.
Al Imam Adz Dzahabi berkata di akhir biografi Mujahid."Umat Islam sepakat akan kepemimpinan Mujahid dan dijadikannya beliau sebagai hujjah. Beliau wafat di Makkah dalam keadaan sujud pada tahun 104 H dan umur beliau ketika itu adalah 83 tahun.
2. Qatadah
Beliau adalah Qatadah bin Di'amah As Sadusy Al Bashri. Beliau lahir dalam keadaan buta pada tahun 61 H. Beliau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Beliau memiliki hafalan yang kuat, sampai-sampai beliau berkata tentang diri beliau sendiri,"Tidak pernah sama sekali aku berkata kepada seorang ahli hadits,'Tolong ulangi perkataan anda', dan tidaklah kedua telingaku mendengar sesuatu kecuali hatiku akan langsung menyimpannya."
Imam Ahmad rahimahullah berkata,"Beliau adalah penduduk Bashrah yang paling cepat hafalannya. Tidaklah beliau mendengar sesuatu kecuali langsung bisa dihafal oleh beliau."
Beliau meninggal pada pertengahan tahun 117 H dalam usia 56 tahun.
Diterbitkan di: 04 Agustus, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    imam qatadah biografi Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    siapakah seseorang ahli tafsir di antara mereka? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya adalah ahli tafsir. Adapun kalau maksud pertanyaannya adalah siapa yg paling berilmu di antara mereka terhadap tafsir, maka jawabannya adalah Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma. 28 Nopember 2011
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.