Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Aliran Teologi dalam Islam

oleh: wildachusnia     Pengarang: Muhammad Hambali; SHI
ª
 
ALIRAN TEOLOGI DALAM ISLAM (SEJARAH DAN PEMIKIRAN)

SETING SOSIAL
Menurut Harun Nasution “Permasalahan yang pertama muncul dalam Islam bukanlah permasalahan yang berbasiskan pada persoalan teologi namun, permasalahan politik”. Permasalahan politik tersebut dalam perjalanannya beranjak menjadi permasalahan Teologi

FAKTA SEJARAH
Ketika Rasul Muhammad SAW. Wafat (632 M), para sahabat disibukkan dengan pembahasan mengenai pengganti Rasul sebagai kepala negara, Sehingga penguburan Nabi adalah permasalahan kedua. Dari hal ini lahir permasalahan khilafah.
Perseteruan antara Ali Bin Abi Thalib dengan Muawiyah Bin Abi Sufyan merupakan titik balik dari pergeseran permasalahan politik menjadi permasalahan Teologi

Lanjutan
Perseteruan tersebut, diselesaikan dalam perang Shifin yang dimenangkan oleh kelompok Muawiyah dengan jalan Tahkim atau Arbitrase
Kelompok Ali di wakili Abu Musa al-Asy’ari sedangkan kelompok Muawiyah diwakili Amr Ibn al-’As.
Peristiwa Tahkim tersebut, menguntungkan pihak Muawiyah, sebab penjatuhan Ali Bin Abi Thalib sebagai Khalifah yang Sah dan Muawiyah sebagai gubernur Damaskus yang memberontak, hanya penjatuhan Ali yang disepakati oleh Amr Ibn As.
DAMPAK PERISTIWA TAHKIM
Kubu Ali Bin Abi Thalib terpecah menjadi 2 golongan yakni:
1. Golongan Pendukung Ali Bin Abi Thalib, terkenal dengan nama Syiah
2. Golongan Yang menyatakan keluar dari kelompok Ali, terkenal dengan nama Khawarij
3. Golongan yang menjauhkan diri dari golongan Syi’ah dan golongan Khawarij, terkenal dengan nama golongan Murjiah
Kaum Khawarij berpandangan bahwa Sikap Ali yang menerima tipu muslihat dari Amr Bin As adalah salah, sebab putusan hanya datang dari Allah SWT melalui hukum-hukumnya dalam al-Qur’an.
Menurut Khawarij “la Hukma illa lillah” (tidak ada hukum selain dari Allah)
PERSOALAN DOSA BESAR
Kaum Khawarij berpandangan Ali Bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr Bin AS, Abu Musa Al-Asy’ari dan seluruh orang yang menerima Arbitrase adalah berdosa besar dan Kafir dalam arti keluar dari Islam dan harus di bunuh.
Pandangan ini bertolak pada S. al-Maidah:44 yang menyatakan “Siapa yang tidak menentukan hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Adalah kafir”
DARI PERSOALAN POLITIK KE PERSOALAN TEOLOGI
Persoalan Dosa besar seperti pandangan kaum Khawarij di atas, selanjutnya bergeser menjadi permasalahan Teologi.
Dalam perkembangan selanjutnya persolan Dosa Besar (murtakib al-kabir) mempunyai pengaruh besar dalam pertumbuhan aliran Teologi dalam Islam.
Permasalahan utamanya adalah “ bagaimanakah status orang yang berdosa besar, apakah mukmin ataukah kafir”
LAHIRNYA ALIRAN TEOLOGI
Dari persolan murtakib al-kabir lahir beberapa aliran teologi. Aliran tersebut adalah ;
a. Aliran Khawarij yang berpandangan bahwa orang berbuat dosa besar adalah kafir dan wajib di bunuh
b. Aliran Murji’ah yang berpendapat bahwa orang berdosa besar tetap masih mukmin dan bukan kafir. Permasalahan dosa yang dilakukan dikembalikan pada Allah SWT untuk mengampuni atau tidak.

c. Aliran Mu’tazilah. Aliran ini berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar bukan kafir tetapi bukan pula mukmin. Namun mereka terletak di antara dua posisi kafir dan mukmin. Dalam teologi mu’tazilah orang seperti ini dikatakan “tanzilu baina manzilatain”
d. Aliran Qodariah. Aliran ini terkenal dengan pemikiran Free Will dan Free act (kebebasan berkehendak dan berbuat)

e. Aliran Jabariah. Aliran ini berkebalikan dengan pandangan aliran Qodariah yang menyatakan manusia mempunyai kebebasan berkehendak dan berbuat, sebaliknya aliran Jabariah berpandangan manusia dalam segala tingkah lakunya bertindak atas dasar paksaan dari Allah. Paham ini selanjutnya terkenal dengan predestination atau fatalism.

f. Aliran Asy’ariah merupakan aliran teologi tradisional yang di susun oleh Abu Hasan al-Asy’ari (935 M). Pada awalnya Abu Hasan al-Asy’ari merupakan orang Mu’tazilah yang merasa tidak puas dengan teologi Mu’tazilah. Dalam satu riwayat keluarnya Abu Musa al-Asy’ari dari Mu’tazilah dikarenakan ia pernah bermimpi bahwa Mu’tazilah di cap Nabi Muhammad Sebagai ajaran yang sesat.

g. Aliran Maturidiah. Aliran yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi (w.944 M).
Dalam perkembangan selanjutnya dua aliran terakhir yakni Asyari’ah dan Maturidiah di kenal dengan nama aliran Ahlus Sunah Wal Jamaah. Kedua aliran ini dibedakan dalam lapangan hukum Islam. Aliran Asyariah lebih cenderung dengan pendekatan Imam Syafi’I, sedangkan aliran Maturidiah cenderung pada pendekatan Imam Hanifah.

KESIMPULAN
Dari sini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang pertamakali muncul dalam Agama Islam adalah bukan permasalan teologi namun permasalahan politik
Dari permasalahan politik lahir persoalan Murtakib al-kabir (dosa besar) yang selanjutnya berdampak besar terhadap pertumbuhan aliran teologi.
Dari pergeseran tersebut (politik ke teologi) melahirkan beberapa aliran teologi seperti Khawarij, Murji’ah, Mu’tazilah, Qodari’ah, Jabariah Dan Ahlussunah Wal Jama’ah (Asyari’ah dan Maturidia’ah)

WASSALAM Tiada kata yang lebih indah selain perdamaian

Diterbitkan di: 13 Nopember, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    bagaimana pendapat anda dengan adanya aliran aliran teologi dalam islam.? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    faktor-fator apa yang mendorong adanya paham hawarij?? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    siapakah tokoh pertama yang menganut aliran syi'ah,tolong jelaskan? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa pengaruh aliran aliran teologi dalam tingkah laku manusia? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    dampak dari perselisihan ali dan muawiah Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    bisakah saya tahu sumber referensi tulisan anda? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    bisa di gambarkan bagaimana proses munculnya aliran teologi melalui faktor sosial saja ??? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    bisa dijelaskan tentang aliran syi'ah ? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    pandangan aswaja terhadap syi'ah Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    pandangan aswaja terhadap aliran khawarij Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
 1. 3.

  referensi buku

  maaf, tulisan yang anda terbitkan ini dari referensi buku apa dan dari mana?

  0 Nilai 30 Oktober 2012
 2. 2. Agus

  Referensi...

  kalo boleh tau, referensinya dari mana yaah?

  0 Nilai 13 Agustus 2012
 3. 1. Busron Musthofa

  Teologi Syi'ah

  pada awalnya teologi syi'ah tdk bertentangan dengan kaum sunni, namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran konsep bahkan mengarah pada kesesatan.

  0 Nilai 19 Oktober 2011
X

.