Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Pengertian Tema

oleh: kumpulanistilahcom    
ª
 
Tema adalah sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Dalam tema tersirat amanat atau tujuan pengarang menulis cerita. Tema dalam cerpen dapat terjabar dalam setiap satuan peristiwa dalam cerita, misalnya melalui tingkah laku atau jalan hidup pelakunya.
Tema juga dapat berarti ide dasar, ide pokok atau gagasan yang menjiwai seluruh karangan yang disampaikan. Conto Tema, adaa beberapa contoh tema misalnya Tema Kemerdekaan, Tema Ramadhan, Tema Idul Fitri, Tema Natal, Tema Global Warming, Tema Penghijauan, Tema Sekolah, Tema Tempo dulu dan lain sebagai nya.Tema adalah sesuatu yang menjiwai cerita atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Dalam tema tersirat amanat atau tujuan pengarang menulis cerita.
Diterbitkan di: 28 Agustus, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    PENGERTIAN AMANAT ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    amanat adalah pesan moral yang ada dalam cerita. contoh seperti pada cerita malin kundang, amanatnya yaitu kita tidak boleh durhaka sama orang tua kita. 13 Agustus 2014
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa itu bahasa Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    bayar gak Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    unsur-unsur fiksi ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    kalloo tema yg berjudul antara manusia dan hewan adalah 22 Januari 2013
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa itu tema?? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa saja definisi tema ? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    tentukan hasil penjualan dari hasil perdagangan di bawah ini. seorang pedagang membeli 2 kuintal beras dengan harga Rp 570.000,00, kemudian dijual dengan mengambil untung Rp 300,00 tiap Kg. Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah pengertian tema? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    saya mejawab Tema adalah ide pokok yang mencakup seluruh cerita lias atenjuah-njuah 11 Desember 2012
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    samakah tema dengan judul?? thanks Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang dimaksud dengan tema syair Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.