Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Seni & Humaniora>Linguistik>Contoh Soal Ulangan Bahasa Sunda SD

Contoh Soal Ulangan Bahasa Sunda SD

oleh: heart2709    
ª
 
Contoh Soal Ulangan Bahasa Sunda SD Kelas 3 :

I. Cakra (x) dina abjad jawaban nu benerna !
1. Lamun ulangan Basa Sunda Neng mah peunteunna alus wae ............... getol diajar.
a. akibat b. waktu
c. lantaran d. matak

2. Geus tilu poe Ima teu sakola lantaran gering. Kalimah di luhur kaasup kalimah .........
a. Panyeluk b. Pananya
c. Parentah d. Wawaran

3. ............. nu keur ngagoreng tempe teh?
a. Saha b. Ti mana
c. Iraha d. Sabaraha

4. Ka budak nu sopan loba nu .............
a. ngewa b. ijid
c. resep d. sirik

5. Din, pangnutupkeun panto ! Kalimah di luhur disebutna kalimah .............
a. aktip b. wawaran
c. panitah d. tanya

II. Eusian titik-titik di handap ieu ku jawaban nu bener !

1 ................. urang meuli comro.
2. ............... harga gula pasir sakilona teh?
3. Jadi jelema ulah sok gede hulu. Gede hulu sarua hartina jeung ..............
4. .............. neundeun buku teh?
5. Ayeuna mah (ulin) barudak teh beda pisan jeung zaman baheula.
Kecap di jero kurung mun dirarangkenan ku ka - an jadi ..............
6. Kecap cai ditambah rarangken tukang -an, jadi .............
7. Kamari Ima balanja ka pasar. Kecap kamari nuduhkeun katerangan ............
8. Miceun runtah ulah walungan, bakal ngakibatkeun ..............
9. Kecap kasehatan asalna tina kecap ..................
10. Pangnyolotkeun piring di dapur!
Kalimah di luhur kaasup kalimah ............

---------- Semoga Bermanfaat ----------

Diterbitkan di: 01 April, 2012   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    ;) soal nya bermanfaat sekali :) Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    1.c 2.c 3.a 4.c 5.c Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    Apa kah benar seginih soal bhs.sunda...? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    NAON HARTINA BUDI TEH BISA KALAUNGAN Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    ok thanks Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    jawaban semuaya apa ( 1 Jawaban ) Lihat semua
  1. Jawaban  :    gelo 10 Desember 2012
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    iya Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.