Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Seni & Humaniora>Sejarah>Nama nama khalifah abasiyah dan umayah

Nama nama khalifah abasiyah dan umayah

oleh: selu     Pengarang : beritaislam
ª
 
 • berikut adalah nama nama khalifah dalam islam
  Khulafa'ur Rasyidin di Madinah
  • Abu Bakar (632 - 634)
  • Umar bin Khattab (634 - 644)
  • Utsman bin Affan (644 - 656)
  • Ali bin Abi Talib (656 - 661)
  Kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus
  1. Muawiyah I bin Abu Sufyan, 661-680
  2. Yazid I bin Muawiyah, 680-683
  3. Muwaiyah II bin Yazid, 683-684
  4. Marwan I bin al-Hakam, 684-685
  5. Abdul-Maluk bin Marwan, 685-705
  6. Al-Walid I bin Abdul-Malik, 705-715
  7. Sulaiman bin Abdul-Malik, 715-717
  8. Umar II bin Abdul-Aziz, 717-720
  9. Yazid II bin Abdul-Malik, 720-724
  10. Hisyam bin Abdul-Malik, 724-743
  11. Al-Walid II bin Yazid II, 743-744
  12. Yazid III bin al-Walid, 744
  13. Ibrahim bin al-Walid, 744
  14. Marwan II bin Muhammad (memerintah di Harran, Jazira) 744-750
 • Kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad
  • Abu'l Abbas As-Saffah - 750 - 754
  • Al-Mansur - 754 - 775
  • Al-Mahdi - 775 - 785
  • Al-Hadi- 785 - 786
  • Harun ar-Rasyid - 786 - 809
  • Al-Amin - 809 - 813
  • Al-Ma'mun - 813 - 833
  • Al-Mu'tasim Billah - 833 - 842
  • Al-Watsiq - 842 - 847
  • Al-Mutawakkil - 847 - 861
  • Al-Muntashir - 861 - 862
  • Al-Musta'in - 862 - 866
  • Al-Mu'tazz - 866 - 869
  • Al-Muhtadi - 869 - 870
  • Al-Mu'tamid - 870 - 892
  • Al-Mu'tadhid - 892 - 902
  • Al-Muktafi - 902 - 908
  • Al-Muqtadir - 908 - 932
  • Al-Qahir - 932 - 934
  • Ar-Radhi - 934 - 940
  • Al-Muttaqi - 940 - 944
  • Al-Mustakfi - 944 - 946
  • Al-Muthi' - 946 - 974
  • Ath-Tha'i' - 974 - 991
  • Al-Qadir - 991 - 1031
  • Al-Qa'im - 1031 - 1075
  • Al-Muqtadi - 1075 - 1094
  • Al-Mustazhir - 1094 - 1118
  • Al-Mustarsyid - 1118 - 1135
  • Ar-Rasyid - 1135 - 1136
  • Al-Muqtafi - 1136 - 1160
  • Al-Mustanjid Billah - 1160 - 1170
  • Al-Mustadhi' - 1170 - 1180
  • An-Nashir - 1180 - 1225
  • Azh-Zhahir - 1225 - 1226
  • Al-Mustanshir - 1226 - 1242
  • Al-Musta'shim - 1242 - 1258
  Diterbitkan di: 31 Juli, 2012   
  Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  Terjemahkan Kirim Link Cetak
  X

  .