Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Seni & Humaniora>Arts>Macam-macam pupuh sunda

Macam-macam pupuh sunda

oleh: IPiethNiAy    
ª
 
Macam-macam Pupuh
1. Kinanti
8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i
watek : prihatin, harepan, ngadago
2. Asmarandana
8i, 8a, 8e/o, 8a, 7a, 8u, 8a
watek : burahi, silih asih
3. Maskumambang
12i, 6a, 8i, 8a
watek : prihatin, sasambat, nyeri, nalangsa
4. Sinom
8a, 8i, 8a, 8i, 7i, 8u, 7a, 8i, 12a
watek : gumbira, senang
5. Dangdang Gula
10i, 10a, 8e/u, 7u, 9i, 7a, 6u, 8a, 12i, 7a
watek : kabungahan, kaagungan
6. Magatru
12u, 8i, 8u, 8i, 8o
watek : nyelang carita, ngeusi, prihatin
7. Pucung
12u, 6a, 8o/e, 12a
watek : piwuruk, wawaran, kaget, eling
8. Balakbak
12a(3e), 12a(3e), 2a(3e)
watek : pikaseurieun, bodor
9. Ladrang
10i, 8a, 8i, 12a
watek : banyol, heureuy, gogonjakan
10.Lambang
8a, 8a, 8a, 8a
watek : cara ladrang ngan leuwih motah
11.Wirangrong
8i, 8o, 8u, 8i, 8a, 8a
watek : era, wirang, apes, rugi
12.Durma
12a, 7i, 6a, 7a, 8i, 5a, 7i
watek : ngambek, pasea, gelut, perang
13.Gambuh
8u, 10u, 12i, 8u, 8o
watek : tambuh laku, samarpolah, bingung
14.Mijil
10i, 6o, 10e, 10i, 6i, 6u
watek : susah sedih, cilaka, tiiseun, jempling
15.Pangkur
8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i
watek : lumampah, napsu, sadia rek perang
16.Gurisa
8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a, 8a
watek : tamba kesel, pangangguran
17.Jurudemung
8a, 8u, 6i, 8a, 8u
watek : kaduhung, hanjakal

Sekian dulu ya, perlu contoh masing-masing pupuh?
Nantikan di catatan selanjutnya
Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat & jangan lupa kasih penilaian yaa..
Diterbitkan di: 22 Nopember, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    Minta Pupu maskumambang buat tugas ka Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    kenapa nggak ada contohnya ? padahal lagi butuh contohnya-,- Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    kok teu aya contona?padahal leuwih buntuh contona Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    contoh pupuh kinanti bubuahan na mana? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    mana lirik nya... op gasj Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    ada di mana liriknya...? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    punten pangmilarian keun guguritan bodor Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    kenapa gaa ada contohnyaa sih??? padahal akku btuh bannggeettttttttttttttttttttttttt ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    . contoin aja sendiri ,,, 19 Maret 2013
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    lengkepkeun jeung anggeskeun guguritan pupuh asmarandana ieu !! Ahmad wati jeung suryani Bahtiar,hilman,hidayat, Vera,taufik jeung dede Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    ai pupuh sinom anu tema na buah buahan kumaha ? Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.