Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Nusyrah

oleh: sefrizal     Pengarang : Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab
ª
 
Diriwayatkan dari Jabir r.a., bahawa Rasulullah s.a.w. ketika ditanya tentang Nusyrah, beliau menjawab: "Hal itu termasuk perbuatan syaitan" (HR.Ahmad dengan sanad yang baik, dan Abu Daud) Imam Ahmad ketika ditanya tentang nusyrah, menjawab: "Ibnu Mas''ud membenci itu semua." Diriwayatkan dalam shoheh Bukhori, bahawa Qotadah menuturkan: Aku bertanya kepada Said bin Musayyab: "Seseorang yang terkena sihir atau diguna-guna, sehingga tidak boleh menggauli isterinya, bolehkah ia diubati dengan menggunakan Nusyrah?", ia menjawab: "Tidak apa-apa, kerena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan untuk menolak madlarat, sedang sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang." Diriwayatkan dari Al Hasan r.a. ia berkata: "tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir". Ibnul qoyyim menjelaskan: "Nusyrah adalah penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam: Pertama: dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan syaitan. Dan pendapat Al Hasan diatas termasuk dalam kategori ini, kerana masing-masing dari orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaitan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan syaitan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Kedua: Penyembuhan dengan menggunakan Ruqyah dan ayat-ayat yang berisikan minta perlindungan kepada Allah s.w.t., juga dengan ubat ubatan dan doa-doa yang diperbolehkan. Cara ini hukumnya boleh.
Kandungan bab ini: 1-larangan Nusyrah. 2-Perbezaan antara Nusyrah yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dengan demikian menjadi jelas masalahnya.
Diterbitkan di: 01 Agustus, 2007   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.