Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Definisi Zoologi

oleh: kumpulanistilahcom    
ª
 
Pengertian Zoologi adalah ilmu pengetahuan tentang hewan. Botani adalah ilmu pengetahuan tentang tumbuhan. Zoology dan botani bersama-sama membentuk biologi (ilmu hayat). Asas-asas terpenting dalam ilmu hayat berlaku baik pada hewan mapun tumbuhan. Asas-asas terpenting itu adalah : hewan dan tumbuhan mempunyai siklus hidup, keduanya makan dan bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas dan berlipat ganda. Namun dalam wawasan zoology terdapat fakta dan asas tambahan yang hanya berlaku pada hewan saja seperti antara lain mempunyai indera, kemampuan bersuara dan kejiwaan (psike) seperti yang kita jumpai pada kera dan anjing.

Diterbitkan di: 11 Januari, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    tingkat organisasi kehidupan zoologi dan botani Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah taksonomi itu Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.