Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Sains>Ekologi>Ekosistem Air Tawar

Ekosistem Air Tawar

oleh: satelite     Pengarang : indonesia maju
ª
 
Ekosistem Air Tawar

Ekosistem air tawar adalah ekosistem dimana tempat mahkluk hidup air tawar saling berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungannya yang berupa air tawar, seperti danau, sungai, rawa dan air terjun.


Ekosistem akuatik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ekosistem air tawar

2. Ekosistem air laut

Ekosistem air tawar dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Ekosistem air tenang (lentik) misalnya: danau, rawa.

2. Ekosistem air mengalir (lotik) misalnya: sungai, air terjun.

Ciri-ciri ekosistem air tawar :

a. Kadar garam/ salinitasnya sangat rendah, bahkan lebih rendah dari kadar garam protoplasma organisme akuatik.
b. Variasi suhu sangat rendah.
c. Penetrasi cahaya matahari kurang.
d. Dipengaruhi oleh iklim dan cuaca.

Flora ekosistem air tawar :

Hampir semua golongan tumbuhan terdapat pada ekosistem air tawar, tumbuhan tingkat tinggi (Dikotil dan Monokotil), tumbuhan tingkat rendah (jamur, ganggang biru, ganggang hijau).


Fauna ekosistem air tawar :

Hampir semua filum dari dunia hewan terdapat pada ekosistem air tawar, misalnya protozoa, spans, cacing, molluska, serangga, ikan, amfibi, reptilia, burung, mammalia. Ada yang selalu hidup di air, ada pula yang
ke air bila mencari makanan saja.


Hewan yang selalu hidup di air mempunyai cara beradaptasi dengan lingkungan yang berkadar garam rendah.
Pada ikan dimana kadar garam protoplasmanya lebih tinggi daripada air, mempunyai cara beradaptasi sebagai berikut :
- Sedikit minum, sebab air masuk ke dalam tubah secara terus-menerus melalui proses osmosis.
- Garam dari dalam air diabsorbsi melalui insang secara aktif
- Air diekskresikan melalui ginjal secara berlebihan, juga diekskresikan melalui insang dan saluran pencernaan.

Diterbitkan di: 15 Agustus, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    letak astronomis pada ekosistem air tawar ?? Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    teks ekosistem Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    ciri-ciri ekosistem rawa dikalimantan selatan Lihat semua
  1. Menjawab   Pertanyaan  :    macam-macam ekosistem air tawar Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.