Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Sains>Astronomi>Peta, Jenis Peta, Bentuk Peta, Interpretasi Peta dan Simbol Peta

Peta, Jenis Peta, Bentuk Peta, Interpretasi Peta dan Simbol Peta

oleh: satelite     Pengarang : indonesia maju
ª
 
Peta, Atlas dan Globe

- Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang diperkecil pada bidang datar.
- Atlas adalah kumpulan peta yang dibukukan.
- Globe adalah gambaran permukaan bumi pada sebuah bola bumi tiruan.

Jenis Peta

- Berdasarkan isinya dibagi atas :
1. Peta Umum yaitu peta yang menggambarkan penampakan muka bumi secara umum. Contoh : peta jawa.
2. Peta Khusus (tematik) yaitu peta yang menggambarkan satu atau beberapa aspek dari gejala di permukaan bumi. Contoh : peta persebaran tumbuhan.

- Berdasarkan Objeknya dibagi atas :
1. Peta Stasioner yaitu peta yang menggambarkan objek yang tidak berubah. Contoh : peta bumi.
2. Peta Dinamik yaitu peta yang menggambarkan objek yang berubah-ubah. Contoh : peta jalur transportasi darat..

Bentuk Peta

Bentuk peta dibagi atas 3 yaitu :
1. Peta Planimetri yaitu peta dasar atau peta dua dimensi.
2. Peta Stereometri yaitu peta peta timbul atau peta tiga dimensi, dibuat berdasarkan bentuk bumi yang sesungguhnya.
3. Peta Digital yaitu peta yang merupakan hasil pengolahan data digital. Contohnya citra satelit dan foto udara.

Interpretasi Peta

Membaca peta berarti mempelajari penampakan geografis yang ditunjukkan oleh berbagai simbol dalam peta. Oleh karena itu jika seseorang ingin memahami dan membaca sebuah peta, terlebih dahulu ia harus mengenal berbagai unsur dalam peta terutama simbol-simbo l.

Fungsi interpretasi peta :
- Mengetahui berbagi objek geografi seperti gunung, pegunungan, sungai, danau, dataran rendah, dataran tinggi, laut, jalan, jalan kereta api dll.- Mengetahui daerah yang jarang dan yang padat penduduknya.

- Mengetahui persebaran barang tambang.

- Mengetahui obyek-obyek wisata.

- Mengetahui potensi suatu daerah.

- Mengetahui jarak lurus antarkota.

- Mengetahui keadaan suatu wilayah, misalnya untuk kepentingan perhubungan.

- Mengetahui keadaan sosial budaya penduduk, misalnya mata pencaharian, persebaran sarana kota dan persebaran pemukiman .


Simbol Peta


1. Objek Geografi Alam :


Dataran rendah
Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luas sampai ketinggian sekitar 200 m dari permukaan laut. Pada peta dilambangkan dengan simbol warna hijau.

Dataran tinggi
Dataran Tinggi adalah daerah datar yang terletak di antara gunung atau pegunungan, atau daerah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Dataran tinggi pada peta umum dilambangkan dengan simbol warna kuning.

Pegunungan
Pegunungan merupakan suatu jalur memanjang yang berhubungan antara puncak yang satu dengan puncak lainnya, misalnya Pegunungan Yura di Prancis dan Pegunungan Panini di Inggris. Pegunungan pada peta umum dilambangkan dengan simbol warna coklat.

Gunung

Gunung adalah bentuk muka bumi yang berbentuk kerucut atau kubah yang berdiri sendiri. Gunung pada peta umum dilambangkan dengan simbol segitiga, warna merah untuk gunung api aktif sedangkan warna hitam gunung tidak aktif.

Sungai
Sungai merupakan tempat mengalirnya air dari daerah yang tinggi ke tempat yang lebih rendah yang kemudian mengalir ke laut. Sungai pada peta umum dilambangkan dengan simbol garis berwarna biru.

Danau
Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Pada peta danau digambarkan dengan simbol area atau luasan berwarna biru muda.

Laut
Laut merupakan kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudera. Laut pada peta umum digambarkan dengan simbol bewarna biru, biru muda untuk laut dangkal dan biru tua untu laut dalam.


2. Objek Geografi Buatan :


Kota danIbukota
Kota pada peta umum digambarkan dengan simbol garis titik, dan ibukota pada peta umum digambarkan dengan simbol titik berupa segi empat berwarna merah.

Jalan
Jalan pada peta umum digambarkan dengan simbol garis berwarna merah.

Jalan kereta api
Jalan kereta api pada peta umum digambarkan dengan simbol garis putus hitam putih kotak-kotak.

Waduk
Waduk pada peta umum digambarkan dengan simbol area berwarna biru keputihan.

Pelabuhan Laut

Pelabuhan laut pada peta umum digambarkan dengan simbol jangkar.

Bandar udara
Bandar Udara pada peta umum digambarkan dengan simbol pesawat terbang berwarna merah.

Diterbitkan di: 23 Juli, 2011   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa warna pegunungan pada peta datar Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    simbol segi empat pada peta menunjukkan Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    sebutkan tahap pembuatan peta? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang dimaksud dengan peta,atlas Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    contoh penggungan tua ditunjukkan pada pegunungan Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa saja yang ada pada peta ? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    Komponen-komponen Peta Menurut Amir (2008 : 42) Komponen peta dikatakan benar jika telah memiliki unsur pokok yang harus diperhatikan antara lain : (a) judul peta, (b) skala Peta, (c) garis tepi, (d) insert, (e) legenda, (f) tanda orientasi, (g) sumber data atau peta sumber, (h) tahun pembuatan peta. Komponen peta di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Judul peta yaitu biasanya terletak pada bagian tengah atas maksudnya agar gambar tersebut mudah dibaca dan mudah untuk mengetahui daer 10 Februari 2014
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    jelaskan pengertian simbol khusus dan kegunaannya ? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    bedanya peta 3 dimensi dan peta biasa apaya.? Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    berikut bentuk-bentuk muka bumi yang dapat diamati melalui interprestasi peta, kecuali... Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    sebutkan langkah langkah dalam menginterprestasi peta umum Lihat semua
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.