Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Klengkeng

oleh: MasuaCd     Pengarang : Masud Cd
ª
 
KLENGKENG Woh klengkeng kang kalebu golongan Sapindaceae pranyata ngandhut kasiat kanggo tetamba. Woh klengkeng wujude bunder kanthi ukuran sak neker (kelereng), tuwuh kanthi ndhompol utawa nggrombol ana ing gagang wohe. Rasane legi. Kulite wernane coklat rada kasar, lan perangan daginge putih bening meh padha karo rambutan mung bedane woh klengkeng menawa dikonsumsi ana rasa wangine. Wondene wijine (isi) werna ireng kaperang dadi rong keping, lan kalapisan dening kulit wiji rupane ireng. Kandhutan kang kasimpen jroning daginge yaiku karbohidrat, saponin lan sethithik lenga. Woh klengkeng bisa dikonsumsi langsung, kajaba iku uga bisa didadekake minangka bahan minuman kaleng (canning). Wijine ngandhut saponin yaiku zat kang migunani minangka shampo. Godhonge kanggo tamba “penyakit dalam” awit anane zat quercetin. Wondene kayune minangka kayu bakar utawa kagawe areng. Taneman klengkeng luwih cocok katandur ing dhataran rendhah antaraning 200-600 meter dpl kang kalebu lemah teles kanthi syarat mangsa katiga luwih saka patang sasi. Banyu lemah antarane 50-200 cm, curah udan udakara 1500-3000 mm per tahun kanthi 9-12 wulan mangsa teles lan 2-4 wulan kering. Sawetara iku taneman iku luwih apik tuwuh ana ing dataran tinggi watawis 900-1000 m dpl. Nengkarake taneman klengkeng bisa katindakake kanthi cara dicangkok lan okulasi. Panengkaran lumantar wijine ora prayoga katindakake awit umur mawohe luwih suwe (luwih saka pitung tahun). Kajaba iku winihe uga asring tuwuh minangka klengkeng lanang kang ora bisa mawoh. Bibit okulasi/cangkokan wiwit mawoh umur patang tahun. Carane mbudidayakke taneman klengkeng bisa katandur ana ing luwangan kang dohe 8m x 10m utawa 10m x 10m kanthi jerone luwangan 60cm x 60cm x 50cm. Saben luwangan kaparingan pupuk kandhang kang wis dadi akehe 20 kg. Dene rabuk pabrikan akehe watawis 100-300g urea, 300-800g TSP (400-1000 kg SP-36), lan 100-300g KCL saben taneman. Pupuk kawenehake kaping telu kanthi wektu tenggang 3 wulan. Sawise panen anggone menehi pupuk cukup sepisan kanthi takeran 300g urea, 800g TSP, lan 300g KCL saben wite. Dene carane ngupakara kang paling penting yaiku kanthi cara pemangkasan pang-pang sing ora produktif lan uga pang-pang sing nutupi kanopi. Kanthi mangkene cahyane srengenge bisa lumebu ana ing perangan cabang kanthi rata. Kajaba kuwi tuwuhan-tuwuhan parasit kayata benalu (kemladhean) kudu cepet-cepet diilangi. Taneman klengkeng kalebu taneman kang gampang urip, nanging rada angel anggone mawoh. Mula saka iku perlu kawigaten kang mirunggan kanggo ngupakara lan perlu anane stimulasi pembungaan kanthi cara naleni pang-pang kang dumunung sakmeter saka lemah kanthi kenceng. Wite (batang) diubeti mawa kawat waja watawis 2-3 ubetan. Biasane taneman iki lekas metu kembange ing wulan Juli-Oktober, dene wohe mateng tuwa sawise limang wulan saka wektu kembang.
Diterbitkan di: 14 Desember, 2007   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
Terjemahkan Kirim Link Cetak
X

.