Cari
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Masuk!
×

Masuk

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Daftarkan diri!
×

Daftarkan diri

Use your Facebook account for quick registration

OR

Masuk

Sign in using your Facebook account

Halaman Utama Shvoong>Buku>Biografi>Biografi Syeikh Nawawi Al-Bantani

Biografi Syeikh Nawawi Al-Bantani

oleh: Firin     Pengarang: Sudirman Tebba;
ª
 
Biografi Syeikh Nawawi Al-Bantani

Syeikh Nawawi Al-Bantani, nama lengkapnya ialah Abu Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi bin ‘Umar bin Arabi al-Jawi al-Bantani. Ia dilahirkan di kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, Banten, Jawa Barat, pada tahun 1230 H/ 1813 M. Kemudian dia wafat dalam usia 84 tahun, yaitu pada 25 Syawal 1314 H/1897 M. Ditempat kediamannya Shi’ib Ali Mekkah.jenazahnya dimakamkan dipemakaman ma’la Mekkah, berdekatan dengan makan Ibnu Hajar dan Siti Asma binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dia wafat pada saat sedang menyusun sebuah buku yang menguraikan Minhaj ath-Thalibin-nya Imam Yahya bin Syaraf bin Mura bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam’ah Hujam An-Nawawi. Ayahnya seorang tokoh agama yang sangat disegani. Ia masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Istrinya yang pertama bernama Nasimah, juga lahir di Tanara. Darinya, Kiai Nawawi dikaruniai tiga putri, Nafisah, Maryam, dan Rubi’ah. Istrinya yang kedua, Hamdanah, memberinya satu putri: Zuhrah. Konon, Hamdanah yang baru berusia belasan tahun dinikahi sang kiai pada saat usianya kian mendekati seabad.
Dikalangan keluarganya, Syeikh Nawawi Al-Bantani dikenal dengan Abu Abdul Mu’thi. Ayahnya bernama KH. Umar bin Arabi, seorang penghulu dan Ulama Pemimpin Masjid dan Pendidikan Islam di Tanara, Banten, sedang ibunya bernama Zubaidah, penduduk asli Tanara. Syeikh Nawawi merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara, yakni: Ahmad Syihab al-Din, Tamim, Sa’id, Abdullah, Tsakilah dan Sariyah.
Silsilah keturunan Syeikh Nawawi dari ayahnya adalah: Nawawi bin Kiai Umar, bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Kiai Jamad Bin Janta bin Kiai Masbugil bin Kiai Masqun bin Kiai Masnun bin Kiai Maswi bin Kiai Tajul Arusy Tanara bin Maulana Hasanudin Banten bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Raja Amatuddin Abdullah bin Ali Nuruddin bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain Bin Imam Syayid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Adzmah Khan bin Amir Abdullah Malik bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad Shahib Mirbath bin Sayyid Ali Khali’ Qasim bin Sayyid Alwi Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Muhajir Ilallahi bin Imam Isa an-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin Imam Ali Aridhi bin Imam Ja’far ash-Shadiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatuna Fathimah Zahrah binti Muhammad SAW. Kemudian dari silsilah keturunan pihak ibunya adalah bahwa Syeikh Nawawi bin Nyi Zubaidah binti Muhammad Singaraja.
Diterbitkan di: 09 Februari, 2010   
Mohon dinilai : 1 2 3 4 5
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apa yang anda cara Gan??!!] Lihat semua
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    ada hidup setelah kehidupan sekarang ini.. apakah ada mati setelah kematian ini..? ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    tidak ada kematian setelah mati 07 September 2012
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    apakah syekh nawawi juga membaca doa qunut di sholat subuhnya ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    ea,,,,!!! 30 Mei 2012
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    emang'a ada anak sultan hasanudin yg bernama kiyai tajul arusyemang'a ada anak sultan hasanudin yg bernama kiyai tajul arusy ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    tidak ada 1816620 07 September 2012
 1. Menjawab   Pertanyaan  :    siapa murid murid syekh nawawi ( 1 Jawaban ) Lihat semua
 1. Jawaban  :    K.H. Hasyim Asy’ari 07 September 2012
Komentar Terjemahkan Kirim Link Cetak
 1. 4. taufiq

  nanya

  diatas disebutkan kalau syekh bantani di kuburkan berdekatan dgn ibnu hajar,,,yg saya mau tanyakan, ibnu hajr siapa? ibnu hajar haitsami atau ibnu hajar al-'asqolani,,,,karena kalo ibnu hajr al'asqolani itu kuburannya di mesir dan sya sudah menziarahinya...Syukron sebelumnya atas jawabannya

  2 Nilai 23 September 2011
 2. 3. taufiq

  pertanyaan

  diatas disebutkan kalau syekh bantani di kuburkan berdekatan dgn ibnu hajar,,,yg saya mau tanyakan, ibnu hajr siapa? ibnu hajar haitsami atau ibnu hajar al-'asqolani,,,,karena kalo ibnu hajr al'asqolani itu kuburannya di mesi dan sya sudah menziarahinya...Syukron sebelumnya atas jawabannya

  0 Nilai 23 September 2011
 3. 2. JOY

  Sekh Nawawi

  Sekh Nawawi mati dan hidupnya masih tetap memberi berkah bagi banyak umat

  2 Nilai 09 Agustus 2011
 4. 1. JOY

  Sekh Nawawi

  Sekh Nawawi mati dan hidupnya masih tetap memberi berkah bagi banyak umat

  2 Nilai 09 Agustus 2011
X

.